หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางเอื้อมพร
นามสกุล :: โศจิพลกุล
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 10 มีนาคม 2554
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 16 พฤศจิกายน 2557
ย้อนกลับ