หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางจิราภรณ์
นามสกุล :: วงศาโรจน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 7 พฤษภาคม 2552
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 9 มีนาคม 2554
ย้อนกลับ