หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางจิราภรณ์
นามสกุล :: วงศาโรจน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 8 กรกฎาคม 2546
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 10 มกราคม 2549
ย้อนกลับ