หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางนิภา
นามสกุล :: รัตนานุวัติ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 10 กันยายน 2540
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 26 เมษายน 2541
ย้อนกลับ