หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางสาวจิราภรณ์
นามสกุล :: ปุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 13 มีนาคม 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 15 ธันวาคม 2560
ย้อนกลับ