ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางสาวสุรางค์รัตน์ - รักราชการ 1 มิถุนายน 2536 - 15 สิงหาคม 2536 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภคพร - เรขะกมลพร 16 สิงหาคม 2536 - 9 กันยายน 2540 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิภา - รัตนานุวัติ 10 กันยายน 2540 - 26 เมษายน 2541 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชูศรี - วงค์ราชนันท์ 27 เมษายน 2541 - 7 กรกฎาคม 2546 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิราภรณ์ - วงศาโรจน์ 8 กรกฎาคม 2546 - 10 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนฤมล - คงไพบูลย์ 11 มกราคม 2549 - 6 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิราภรณ์ - วงศาโรจน์ 7 พฤษภาคม 2552 - 9 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเอื้อมพร - โศจิพลกุล 10 มีนาคม 2554 - 16 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 17 พฤศจิกายน 2557 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิราภรณ์ - ปุญญฤทธิ์ 13 มีนาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ