ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 403/2562
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 402/2562
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 400/2562
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 399/2562
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมพื้น ฝ้าเพดานและผนังห้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 398/2562
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 โดยวิธีคัดเลือก
ว้นที่ข่าว : 15/07/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 397/2562
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 394/2562
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 395/2562
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 393/2562
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,178 รายการ