ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 90/2563
ว้นที่ข่าว : 17/01/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 17/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 89/2563
ว้นที่ข่าว : 16/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับ ภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 16/01/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อของที่ระลึกวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน เทรนนักศึกษาวิศวะป้อนเขต EEC เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 87/2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงแรงงานขับเคลื่อน MARA เปิดฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรับ EEC ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับผู้แข่งขัน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 85/2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2563
ว้นที่ข่าว : 10/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 470 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2563
ว้นที่ข่าว : 07/01/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,698 รายการ