ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 55/2563
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2563
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2563
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/2563
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2563
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2563
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2563
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2563
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2563
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำของที่ระลึกงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2563
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2563
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 12, 16 และ 18 ธันวาคม 2562 รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,595 รายการ