ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 233/2562
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 232/2562
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม และเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 231/2562
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 229/2562
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 230/2562
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 228/2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแฟลชไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 225/2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2562
ว้นที่ข่าว : 20/03/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 20/03/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 223/2562
ว้นที่ข่าว : 19/03/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,771 รายการ