ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งทที่ ๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 320/2562
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 319/2562
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ว้นที่ข่าว : 23/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/2562
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 317/2562
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการจัดเลือกในงานจจ้างออกแบบจัดทำเว็บไซต์และโมบายล์ แอพลิเคชั่น ศูนย์บริการช่างประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 316/2562
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมออกแบบ จำนวน 28,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 314/2562
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 313/2562
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 312/2562
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,965 รายการ