ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/02/2563
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)
ว้นที่ข่าว : 21/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/02/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 122/2563
ว้นที่ข่าว : 19/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2563
ว้นที่ข่าว : 19/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/02/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 19/02/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 120/2563
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน รวม 2 วัน
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2563
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 118/2563
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2563
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2563
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2563
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,772 รายการ