ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 จำนวน 5 สาขา
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 22/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 364/2563
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บระบบ (Hard Disk) สำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Dell PowerEdge R640 ขนาดความจุ 2 TB
ว้นที่ข่าว : 18/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/09/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 363/2563
ว้นที่ข่าว : 17/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/09/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 360/2563
ว้นที่ข่าว : 16/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 16/09/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 362/2563
ว้นที่ข่าว : 16/09/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,384 รายการ