ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 499/2562
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 454/2562
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 433/2562
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 272/2562
ว้นที่ข่าว : 23/04/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระดับ ๑ จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/06/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 38 รายการ