ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/03/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 22/01/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/03/2561
ราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือ Thailand 4.0 BRAIN POWER โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 13/01/2560
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว (สว.กพร) วันที่ 22 เมษายน 2559
ว้นที่ข่าว : 27/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปี 2559 โดยวิธีสอบราคา
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 29/05/2558
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ