หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ขอเชิญร่วมพิธิบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
 
หัวข้อเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธิบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
รายละเอียด

ด้วยกระทรวงแรงงาน ขอเชิญท่าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธิบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน การแต่งกาย ชุดไว้ทุกข์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
27 ตุลาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
27 ตุลาคม 2559