หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2559
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2559
รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
26 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 สิงหาคม 2559