หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.19เชียงใหม่ เปิดโปรแกรมฝึกเดือนกุมภาพันธ์ 2563
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19เชียงใหม่) รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ cnxskill@gmail.com หรือ ยื่นด้วยตนเองที่สถาบันฯ รับสมัครถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


ว้นที่ข่าว : 10/01/2563