หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 28/11/2562