หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 15/10/2562