หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 2

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 2


ว้นที่ข่าว : 15/10/2562