หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร. 6 ขอนแก่น ฝึกอาชีพทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

 2 กันยายน 2562 พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ โดยมีนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 จำนวน 3 สาขาได้แก่ สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สาขาเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ และสาขาเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย รวม 60 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เพื่อให้ทหารเกณฑ์เมื่อปลดประจำการไปแล้วมีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพส่วนตัวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น


ว้นที่ข่าว : 04/10/2562