หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดฝึกอาชีพเสริมสาขา "การปูกระเบื้อง"

พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดฝึกอาชีพเสริมสาขา "การปูกระเบื้อง"

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายถวิล สมกัน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 สาขาการปูกระเบื้องเซรามิคโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนว ตามข้อมูลแผนการฝึกอบรมและความต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น ปูนยาแนว และปูนกาวปูกระเบื้อง ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท เอสซีจี เซรามิค (มหาชน) และบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ สถานที่ฝึกอบรมบ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาให้ได้รับความรู้ ทักษะในการปูกระเบื้องเซรามิคโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนว ส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น


ว้นที่ข่าว : 04/10/2562