หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขานักเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM - งานระบบ) ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขานักเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM - งานระบบ) ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
ไฟล์แนบ ::ประกาศผู้ชนะ ดาวน์โหลด