หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
ไฟล์แนบ ::ประกาศผู้ชนะ ดาวน์โหลด