หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.เพชรบุรี ฝึกผู้มีรายได้ สาขาประกอบอาหาร
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สาขา การประกอบอาหารว่างและขนม มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 25 คน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมี นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน

 


ว้นที่ข่าว : 07/06/2562