หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.20เชียงราย เดินหน้าฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย (สพร.20เชียงราย) ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร, การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร, การทำผลิตภัณฑ์จากไม้, และการตัดผมชายเบื้องต้นให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวันที่ 1 เมษายน 2562 ได้รับเกรียติจากพันเอกสุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37(1) เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 02/04/2562