หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.8 นครสวรรค์ ยกระดับฝีมือแรงงานทหาร กองบิน 4
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ (สพร.8นครสวรรค์) ร่วมกับ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 4ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง.ระหว่างวันที่ 18 -22 มีนาคม 2562 จำนวน 27 นาย เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อให้ทหารกองประจำการ มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหลังปลดประจำการ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องประสานและดำเนินการฝึกฯ ดังกล่าว ณ กองทัพหารอากาศโยธิน กองบิน 4 ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์...

 


ว้นที่ข่าว : 20/03/2562