หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.2สุพรรณบุรี แนะอาชีพเปิดชีวิตใหม่
...
...
...
...

8 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร.2สุพรรณบุรี) จัดสาธิตอาชีพแนะนำอาชีพ หัวข้อ การสร้างชีวิตใหม่ (Shoping Idea)  ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยนายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่สาธิตอาชีพ จำนวน 3 สาขา คือ สาขาช่างติดตั้งจานดาวเทียม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ และสาขาช่างพ่นสีรถยนต์อัตโนมัติระบบซ่อมด่วน โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสที่จะหลุดพ้นจากยาเสพติดและมีรายได้ในอนาคต


ว้นที่ข่าว : 08/03/2562