หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 1,229 KB .pdf 54 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนกลาง 30 พ.ย. 62.pdf 174 KB .pdf 16 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนภูมิภาค 30 พ.ย. 62.pdf 1,083 KB .pdf 44 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ