หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไ... 1,205 KB .pdf 77 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62.pdf 195 KB .pdf 24 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 62.pdf 1,081 KB .pdf 65 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ