หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไ... 1,205 KB .pdf 25 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62.pdf 195 KB .pdf 6 ดาวน์โหลด
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 62.pdf 1,081 KB .pdf 30 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ