ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

แผนที่ตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

กองบริหารการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร.02-643-4991 โทรสาร.02-643-4991

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : finance@dsd.go.th