2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน