ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
เมลล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมลล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลข่าวสารสนเทสกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
pantip.com ข่าวสารและความบันเทิง
Manageronline เว็บไซต์ข่าวสารและบันเทิง
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ http://www.justusers.net/
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
บทความหรือความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน รู้จักกับ ศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน"
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
https://www.facebook.com/dsdchumphon เฟสบุ๊ค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
https://www.facebook.com/dsdchumphonfanpage เฟสบุ๊ค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ