หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 77 75 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 94 92 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 125 123 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 76 74 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
e-book folder เอกสารแนะนำหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 91 89 24/05/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือบริการประชาชน folder คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 484 482 20/04/2559 20/04/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ folder ฟอร์มเอกสาร สท.2 218 216 17/02/2559 20/04/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป bmp สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 197 196 21/05/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป bmp สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 156 155 21/05/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ pdf ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 292 291 22/08/2557 20/04/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป pdf อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 31 31 22/08/2557 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป pdf อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 182 182 22/08/2557 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 16 รายการ