ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 03/12/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559
ว้นที่ข่าว : 25/06/2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดำเดือน มีนาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
เอกสาร สอบราคาจ้าง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และ งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 22/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ว้นที่ข่าว : 10/03/2558
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ