ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ( 280ชั่วโมง) รุ่น1/2563
ว้นที่ข่าว : 21/01/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ขานรับนโยบายบิ๊กอู๋ จับมือตำรวจ ฝึกตัดผม พื้นที่ จังหวัดชุมพร
ว้นที่ข่าว : 20/02/2562
เดินหน้าให้บริการเชิงรุก ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
เดินหน้าพัฒนา SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
ศพจ.ชุมพรฝึกอบรมภาษาเข้สู้ประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 26/07/2559
ศพจ.ชุมพร จัดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานตามสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 08/06/2559
ศพจ.ชุมพร ร่วมกับ โรงแรมโนโวเทลฯ พัฒนาบุคลากร
ว้นที่ข่าว : 23/05/2559
ศพจ.ชุมพร ฝึกอบรมภาษารองรับประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 23/05/2559
ศพจ. ชุมพรร่วมกับ บริษัท ทีโอที จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 25/08/2558
บรรยากาศการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 13/08/2558
ศพจ.ชุมพร เปิดฝึกอบรมโครงการครัวไทยครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 10/08/2558
ศพจ.ชุมพร เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยเพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 10/08/2558
ศพจ.ชุมพรฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 22/07/2558
ศพจ.ชุมพร ฝึกอบรมภาษาพม่ารุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 01/07/2558
ศพจ.ชุมพรร่วมกับจังหวัดชุมพรเปิดฝึกอบรมภาษารองรับ AEC
ว้นที่ข่าว : 23/06/2558
ผู้อำนวยการเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 15/05/2558
ศพจ.ชุมพร ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
ว้นที่ข่าว : 07/05/2558
ศพจ.ชุมพรเปิดฝึกอบรมตามโครงการผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 07/05/2558
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก
ว้นที่ข่าว : 06/03/2558
ศพจ.ชุมพร ร่วมกับ โตโยต้าชุมพร พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 28/08/2557
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ