ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สนพ.ชุมพร ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มฯ
ว้นที่ข่าว : 24/03/2561
สนพ.ชุมพร ร่วมกับ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด พัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 22/03/2561
สนพ.ชุมพร ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพ.ชุมพร พัฒนาบุลลากรด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดชุมพร
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพพ.ชุมพร รับรองช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
สนพ.ชุมพร ร่วมกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มชุมพร
ว้นที่ข่าว : 03/03/2561
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
สนพ.ชุมพร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาฯ
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.ชุมพร ออกหน่วยเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.ชุมพร ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชุมพร พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับชุมพรโอเชี่ยน
ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
เผยแพร่งบทดลอง
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.ชุมพร ออกหน่วยเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.ชุมพรประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 03/01/2561
สนพ.ชุมพรสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการฯ
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
เผยแพ่รงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 87 รายการ