ศพจ.ชุมพรฝึกอบรมภาษาเข้สู้ประชาคมอาเซียน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ให้กับพนักงานของบริษัทที่สนใจ ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน


ว้นที่ข่าว : 26/7/2559 8:07:19
ปิดหน้าจอ