ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
41_File_01แบบ กย.1 คำขอกู้สปก_01032559102427_.pdf 78 KB .pdf 236 ดาวน์โหลด
41_File_02แบบ กย.1 แนบรายละเอียดประกอบการขอกู้ยืม_01032559102427_.pdf 61 KB .pdf 164 ดาวน์โหลด
41_File_03ประมาณการฝึก_01032559102427_.pdf 37 KB .pdf 197 ดาวน์โหลด
41_File_กู้ยืม-1_01032559102427_.pdf 6,166 KB .pdf 286 ดาวน์โหลด
41_File_กู้ยืม-2_01032559102428_.pdf 1,265 KB .pdf 201 ดาวน์โหลด
41_File_คู่มือเงินกู้ยืม-สปก_14012559100117__01032559102428_.pdf 4,851 KB .pdf 519 ดาวน์โหลด
41_File_คู่มือสิทธิประโยชน์ (แก้ไข)_01032559102428_.rar 9,017 KB .rar 192 ดาวน์โหลด
41_File_หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน_01032559102428_.pdf 1,151 KB .pdf 213 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ