หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 9 กันยายน 2559

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
9 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
9 กันยายน 2559