หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เดินหน้าให้บริการเชิงรุก ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

วันที่5กุมภาพันธ์2562 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อินทร สาขา หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจำนวน6แห่ง ในอำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน ที่ขึ้นทะเบียนตาม พร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์
-ตรวจติดตาม สปก.ที่เข้าข่ายบังคับปี2562ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน
-ตรวจติดตาม สปก.ที่ยังไม่ยื่นแบบ ประเมินสมทบปี2561
-ตรวจเพื่อให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ตรงตามความคิดเห็น ของสถานประกอบการ กิจการ และ ประเภคของกิจการ
-ตรวจการจ้างงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่ง หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตราย ต่อ สาธารณะ หรือ ใช้ผู้มีความรู้ ฃึ่ง ต้องมั บัตร ประจำตัว..


ว้นที่ข่าว : 06/02/2562