หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 23 มกราคม 2562 
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมด้วย นางสาวชุติมา วงศ์เพชร หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้มอบ หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขา ภาคบริการ สาขาพนักงานรับจอง ระดับ 1 ให้กับ บริษัทเรือเร็วลมพระยา จำกัด สาขาชุมพร ในการนี้ นางพิชญาภัคร ใยบัวทอง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับจอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ.บริษัทเรือเร็วลมพระยา จำกัด สาขาชุมพร


ว้นที่ข่าว : 23/01/2562