หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...

ว้นที่ข่าว : 03/12/2561
ไฟล์แนบ ::เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ดาวน์โหลด