หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...

ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
ไฟล์แนบ ::ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารตัวอย่างการเสนอราคา ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::รายละเอียดคุณลักษณะ ดาวน์โหลด