หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชุมพร ออกหน่วยเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร  นำเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ ออกหน่วเคลื่อนที่จังหวัดพบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โดยสำนักนักงานฯ ได้นำโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 26/01/2561