หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชุมพรประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการประเมินรวมจำนวน ๑๐ คน


ว้นที่ข่าว : 10/01/2561