หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชุมพรร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน

สนพ.ชุมพรร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน

...
...
...
...

เมื่อวันที่ (24 พ.ย. 60) ที่โรงเรียนบ้านในหุบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกสาขาพนักงานนวดไทยและเท้าเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้เปิดให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้ร่วมงาน และผู้สนใจได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนเป็นจำนวนมาก


ว้นที่ข่าว : 25/11/2560