หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ชุมพร ทดสอบมาตรฐานรองรับการประเมิน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับทั่วไปที่สนใจ ในสาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อรองรับการเข้าประเมินฯเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ได้มาตรฐานและเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องกฎหมาย ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับทดสอบจำนวน 11 คน ทำการทดสอบในวันที่ 12 กันยายน 2559 


ว้นที่ข่าว : 12/09/2559