หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ชุมพร ทดสอบช่างไฟฟ้ารองรับการประเมินฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร (ศพจ.ชุมพร) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในสาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 18 คน ทำการทดสอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ณ อาคารช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


ว้นที่ข่าว : 09/09/2559