หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ชุมพร ทดสอบช่างไฟฟ้ารองรับการประเมินฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร (ศพจ.ชุมพร) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในสาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 คน ทำการทดสอบในวันที่ 7 กันยายน 2559 ซึ่งสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ฉบับที่ 2 ปรับปรุง 2557 ณ อาคารช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


ว้นที่ข่าว : 07/09/2559