หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ชุมพร ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศพจ.ชุมพร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ เป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และเป็นช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 18 คน ทำการทดสอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารปฎิบัติการช่างไฟฟ้า


ว้นที่ข่าว : 20/08/2559