หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.ชุมพรฝึกอบรมภาษาเข้สู้ประชาคมอาเซียน

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ให้กับพนักงานของบริษัทที่สนใจ ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน


ว้นที่ข่าว : 26/07/2559