หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.ชุมพร จัดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานตามสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยว

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานตามสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพนักงานต้อนรับ และหลักสูตรพนักงานบริการ ให้กับบุคลากรของสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดชุมพร ทำการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมรถต อ.เมือง จ.ชุมพร  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน

สามารถดาวน์โหลด รูปขณะรับวุฒิบัตรได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/folderview?id=0B7owDOeJpf7VSmE4SzlxeHB2OEU&usp=sharing


ว้นที่ข่าว : 08/06/2559