หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.ชุมพร ร่วมกับ โรงแรมโนโวเทลฯ พัฒนาบุคลากร

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงแรมโนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ตแอนด์กอล์ฟ ฝึกอบรม สาขาทัศนคติที่ดีและพันธสัญญาฝนงานบริหาร เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงให้มีทัศนคติที่ต่อการทำงาน ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมโรงแรมโนโวเทลชุมพรฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน


ว้นที่ข่าว : 23/05/2559