หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 9 พฤศจิกายน 2563 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การถนอมอาหาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
4 การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 7 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
5 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 21 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
6 การแปรรูปอาหารทะเล 30 5 มกราคม 2564 9 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
7 การทำเบเกอร์รี่ 30 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
8 การทำเบเกอร์รี่ 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
9 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ