หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 9 พฤศจิกายน 2563 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 9 พฤศจิกายน 2563 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 การถนอมอาหาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 18 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
5 การทำเบเกอร์รี่ 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
6 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(สปาตะวันตก) 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
7 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
8 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นของชำร่วย 18 8 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
9 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 22 เมษายน 2564 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
10 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นของชำร่วย 18 26 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 10 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
12 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม 30 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
13 การผูกผ้าในงานพิธี 18 19 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
14 การติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซซล์ 30 19 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ