หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 30 7 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การทำเบเกอร์รี่ 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(สปาตะวันตก) 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
4 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
5 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นของชำร่วย 18 8 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
6 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 22 เมษายน 2564 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
7 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นของชำร่วย 18 26 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
8 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 10 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
9 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม 30 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
10 การติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซซล์ 30 19 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
11 การผูกผ้าในงานพิธี 18 19 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ