หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 10 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาฯ 30 7 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ